Bạn đã biết về gói tín dụng ưu đãi 30.000 tỷ VNĐ

23

Theo nguồn tin từ cục QL nhà và thị trường BĐS (Bộ XD) thì tính đến hết ngày 31/10/2015, tất cả các ngân hàng TM khi tham gia giải ngân gói tín dụng ưu đãi 30.000 tỷ VNĐ trên thực tế đã tiến hành giải ngân với con số là 13.499 tỷ VNĐ đạt 45% so với kế hoạch.

Hiện tại, theo cục QL nhà và thị trường BĐS (Bộ XD) đã có 19 ngân hàng TM CP tiến hành tham gia chương trình cho vay và hỗ trợ nhà ở theo NQ 02/NQ-CP và và NQ số 61/NQ-CP của Chính phủ ban hành. Trong con số 19 ngân hàng đó có 7 ngân hàng đã triển khai và có báo cáo, 12 ngân hàng còn lại vẫn chưa có báo cáo. Khoản tiền cam kết đó là 21.518 tỷ VNĐ đạt 72%, trên thực tế đã tiến hành giải ngân với con số là 13.499 tỷ VNĐ đạt 45% so với kế hoạch.

19-ngan-hang-tham-gia-chuong-trinh-cho-vay-ho-tro-nha-o
Hiện có 19 ngân hàng tham gia chương trình cho vay hỗ trợ nhà ở

Có đến 31.367 hộ gia đình, cá nhân tham gia kí hợp đồng cam kết cho vay với tổng số tiền là 14.694 tỷ VNĐ. Trong đó, 11.340 hộ gia đình vay với mục đích mua nhà ở xã hội với số tiền cho vay 4.569 tỷ VNĐ, 16.832 hộ gia đình vay vốn với mục đích mua nhà thương mại với 8.775 tỷ VNĐ, 3.195 hộ gia đình vay vốn với mục đích sửa chữa hay xây nhà mới với số tiền cho vay 1.351 tỷ VNĐ.

Tại TP.Hồ Chí Minh các ngân hàng đã lên tiếng cam kết cho vay 7.491 hộ với tổng số tiền lên đến 4.198 tỷ VNĐ. Trong đó có đến 1.879 hộ vay với mục đích mua nhà ở xã hội với số tiền cho vay 964 tỷ VNĐ, 5.538 hộ gia đình vay vốn với mục đích mua nhà ở thương mại với số tiền cho vay 3.194 tỷ VNĐ, 74 hộ vay vốn với mục đích để sửa chữa xây mới nhà ở với số tiền cho vay là 40 tỷ đồng. Và thực tế các ngân hàng đã giải ngân cho 7.491 hộ gia đình với khoản tiền 2.371 tỷ VNĐ, 1.879 hộ gia đình mua nhà ở xã hội với khoản tiền 567 tỷ VNĐ, 5.538 hộ gia đình mua nhà ở thương mại với khoản tiền 1.775 tỷ VNĐ, 74 hộ gia đình vay vốn để sửa chữa, xây mới nhà ở với khoản tiền 30 tỷ VNĐ.

Đối với các tổ chức phía ngân hàng cam kết cho vay với con số 56 dự án cùng tổng số tiền cho vay là 6.824 tỷ VNĐ. Trong đó TP.Hà Nội có 15 dự án với khoản tiền cho vay là 3.283 tỷ VNĐ, tại TP.Hồ Chí Minh có 9 dự án với tổng khoản tiền là 1.393 tỷ VNĐ. Các ngân hàng đã giải ngân cho 53 dự án với mức dư nợ là 3.427 tỷ VNĐ, TP. Hà Nội có đến 15 dự án đã được giải ngân với con số dư nợ là 1.447 tỷ VNĐ, TP. Hồ Chí Minh có 9 dự án được giải ngân cùng con số dư nợ là 956 tỷ VNĐ.

CHIA SẺ
Facebook
Twitter