Chung cư 89 Phùng Hưng sở hữu vị trí vô cùng đắc địa

Chung cư 89 Phùng Hưng sở hữu vị trí vô cùng đắc địa

Tổng quan dự án chung cư 89 Phùng Hưng
Tổng quan dự án chung cư 89 Phùng Hưng
Liên kết vùng của chung cư 89 Phùng Hưng

Sự kiện mở bán